فیلم های آموزش شکل دهی فلزات با آباکوس

در این آموزش قصد داریم شکل دهی تدریجی یک ورق الومینومی با شکل نهایی هرم ناقص را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم

ورق آلومینومی به صورت shell مدل شده است و ضخامت آن 1.5 میلی متر می باشد

در تصویر زیر شکل نهایی فرایند شکل دهی تدریجی را مشاهده می کنید

مسئله به این صورت است که پانچ در ورق نفوذ می کند و سپس یک حرکت مستطیلی شکل از قبل تعیین شده را طی می کند . دوباره پانچ در ورق نفوذ می کند و یک حرکت مستطیلی شکل از قبل تعیین شده را طی می کند و اینکار بارها و بارها انجام می شود تا شکل نهایی مورد نظر بدست اید

در شکل زیر مقادیر ضخامت بدست آمده در پایان تحلیل شکل دهی تدریجی را مشاهده می کنید

در تصویر زیر هم نمایی دیگر از شکل نهایی ورق را مشاهده می کنید

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی با شکل نهایی هرم ناقص

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 29 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 105 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند شکل دهی تدریجی یک ورق آلومینومی را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم

مجموعه شامل قالب ، پانچ و ورق آلومینومی می باشد که قطعات قالب و پانچ بصورت صلب مدل شده اند

ورق آلومینومی بضورت shell مدل شده است وضخامت آن 1.5 میلی متر می باشد

مسئله به این صورت است که پانچ کمی در ورق نفوذ می کند سپس پانچ در صفحه X-Y یک حرکت دایره ای انجام می دهد که باعث تغییر شکل در ورق می شود دوباره پانچ کمی در ورق نفوذ می کند و دوباره پانچ حرکت دایره ای خود را انجام می دهد این کار تا جایی ادامه می یابد که شکل نهایی مورد نظر روی ورق ایجاد شود

در واقع حرکت پانچ در سه جهت اصلی X-Y-Z با دستگاه فرز CNC کنترل و تعیین می شود

در شکل زیر مقادیر ضخامت بدست آمده در پایان تحلیل شکل دهی تدریجی را مشاهده می کنید

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی ورق آلومینومی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 45 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 140 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این آموزش قصد داریم فرایند برگشت فنری را در کشش عمیق مربعی 3 بعدی در نرم افزار آباکوس انجام دهیم

ما قبلا در یکی از آموزش های سایت فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی را شبیه سازی کردیم اما در اینجا قصد داریم فرایند برگشت فنری را برای همان مسئله قبلی انجام دهیم پیشنهاد میشه قبل از دیدن این آموزش حتما آموزش فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی را ببینید چون این آموزش پیش نیاز آموزش برگشت فنری می باشد

در واقع در این آموزش قصد داریم فرایند برگشت فنری را برای مسئله کشش عمیق انجام دهیم

برای انجام فرایند برگشت فنری از یک استپ Static general استفاده می کنیم که این تحلیل به صورت غیر خطی انجام می شود

یکی از موارد مهم در این مسئله بدست آوردن تنش پسماند یا تنش باقیمانده است در تصویر اول مقادیر کانتور تنش در پایان فرایند کشش عمیق و  در تصویر دوم مقادیر کانتور تنش در پایان فرایند برگشت فنری را مشاهده می کنید که همان تنش پسماند یا باقیمانده است

کانتور تنش در پایان فرایند کشش عمیق

کانتور تنش در پایان فرایند برگشت فنری (تنش پسماند)

یکی دیگر از موارد مهم در فرایند برگشت فنری محاسبه ی میزان تغییر شکل و جابجایی ماده می باشد (میزان تغییر شکل در راستای z)

مقادیر برحسب متر می باشد

عنوان آموزش : فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برگشت فنری کشش عمیق مربعی 3 بعدی به زبان فارسی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 12 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 56 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : ندارد

سطح آموزش : پیشرفته

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند خمکاری یک لوله مسی را با استفاده از سه غلطک را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم

لوله از جنس مس و دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد و غلطک ها به صورت صلب مدل شده اند

غلطک بالایی خلاف عقزبه های ساعت و غلطک های پایینی در جهت عقربه های ساعت با سرعت زاویه ای ثابت 1 رادیان بر ثانیه می چرخند

در تصویر زیر مونتاژ قطعات را مشاهده می کنید

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند خم کاری لوله مسی با استفاده از سه غلطک

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 24 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 45 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند اکستروژن مستقیم را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم این مسئله بصورت متقارن محوری Axisymmetric شبیه سازی شده است این مثال قطعه پانچ بصورت صلب مدل می شود و قطعه اصلی دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد در شکل زیر تغییر شکل قطعه در زمان های مختلف تحت فرایند اکستروژن مستقیم (Forward Extrusion) مشاهده می کنید

2017-05-26_203302

تحلیل مورد استفاده در این مثال یک تحلیل Dynamic Explicit می باشد که به صورت غیر خطی انجام می شود و کل زمان تحلیل 0.004 ثانیه می باشد

در این مثال برای بهبود کیفیت مش از تکنیک ALE استفاده می شود بدین ترتیب المان ها شکل و کیفیت مطلوب خود را در طول تحلیل حفظ می کنند و از اعوجاج در المان ها جلوگیری می شود که این کار در ماژول Step انجام می شود

در تصویر زیر تغییر شکل قطعه را بصورت سه بعدی مشاهده می کنید

2017-05-26_203807

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن مستقیم

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 31 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 68 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم نورد قطعه با سطح مقطع آی شکل را با ۴ غلطک در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم این مسئله بصورت سه بعدی شبیه سازی شده است

تصویر زیر نمای کلی از این فرایند را نشان می دهد

2016-12-23_092610

در ماژول Part قطعه اصلی (قطعه با سطح مقطع آی شکل) و غلطک ها را مدل می کنیم که غلطک ها بصورت صلب مدل می شوند

در ماژول Property خواص قطعه با سطح مقطع آی شکل را تعریف می کنیم که این قطعه دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد

در ماژول Step باید یک تحلیل مناسب برای این مسئله انتخاب کنیم در این مثال از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده می کنیم که زمان کل تحلیل ۰٫۲۲۷ ثانیه می باشد در این ماژول برای حفظ و بهبود کیفیت مش بندی در طول تحلیل از تکنیک ALE استفاده شده است

در تصویر زیر قطعه اصلی با سطح مقطع آی شکل را قبل از شروع فرایند نورد مشاهده می کنید

2016-12-23_093046

در ماژول Interaction باید ویژگی های تماس بین قطعات را تعریف کنیم که ضریب اصطکاک بین سطوح ۰٫۳ در نظر گرفته شده است  همچنین باید اینرسی غلطک شماره دو را نیز وارد کنیم

در ماژول Load سرعت زاویه ای غلطک ، شرایط مرزی و سرعت اولیه قطعه اصلی را وارد می کنیم در این مثال سرعت زاویه ای غلطک شماره یک برابر با ۵ رادیان بر ثانیه می باشد همچنین در این ماژول از شرایط مرزی تقارن برای قطعه اصلی استفاده شده است

در ماژول Mesh اندازه مش بندی ، انتخاب خانواده المان ، مرتبه المان سایر تنظیمات مش بندی انجام شده است

در تصویر زیر نمای برش خوره قطعه اصلی (یک چهارم مدل) را مشاهده می کنید

2016-12-23_092831

در انتها نیز نمودار نیروی وارد شده به غلطک شماره دو در راستای محور Y و نیروی وارد شده به قطعه اصلی از طرف غلطک در راستای محورY را در نرم افزار اباکوس ترسیم می کنیم (برای مشاهده نمودار در اندازه واقعی بر روی نمودار کلیک کنید)

2016-12-27_144307

در تصویر زیر نمایی دیگر از این فرایند را مشاهده می کنید

2016-12-23_093142

عنوان آموزش : آموزش نورد قطعه با سطح مقطع I (آی) شکل با ۴ غلطک در نرم افزار آباکوس

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : ۳۷ دقیقه

حجم فیلم آموزشی : ۷۵ مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم که فرایند هیدروفرمینگ ورق را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم که در این فرایند یک ورق دایره ای را به روش هیدروفرمینگ تغییر شکل می دهیم که شکل دهی نهایی در تصویر زیر مشخص شده است در این مسئله ورق دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد و مسئله بصورت متقارن محوری (Axisymmetric) شبیه سازی شده است و شکل دهی طی دو مرحله انجام شده است در واقع برای شکل دهی دو بار از فرایند هیدروفرمینگ استفاده شده است

141210

در ماژول Part باید هندسه قطعات را ترسیم کنیم این مسئله شامل 4 قطعه می باشد که شامل 3 قالب و یک ورق می باشد که قطعات قالب بصورت صلب شبیه سازی شده اند در تصویر زیر این قطعات را بصورت جداگانه مشاهده می کنید

66ed-1

در ماژول Property باید خواص ورق که شامل خواص الاستیک و پلاستیک هست را وارد کنیم ضخامت ورق نیز 1 میلی متر در نظر گرفته شده است

در ماژول Assembly باید مونتاژ صحیح این 4 قطعه انجام گیرد در تصویر زیر نحوه مونتاژ صحیح قطعات را مشاهده می کنید

20161_000902

در ماژول Step از 6 استپ استفاده شده است که شامل 5 تحلیل Dynamic Explicit و یک تحلیل Anneal استفاده شده است در تصویر زیر گام های حل و زمان های آن ها را مشاهده می کنید که فرایند هیدروفرمینگ در Step-1 و Step-5 انجام می شود

2016-12-10_143923

در ماژول Interaction باید ویژگی های تماس بین قطعات بصورت صحیح تعریف شود ضریب اصطکاک بین سطوح 0.1 در نظر گرفته شده است تنظیمات این ماژول و ماژول Load در این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است و باید با دقت بیشتری انجام شود

در ماژول Load شرایط مرزی و بارگذاری ها انجام شود

در ماژول Mesh باید اندازه المان ، نوع المان ، مرتبه المان و خانواده المان مشخص شود

عنوان آموزش : شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ورق در نرم افزار آباکوس

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 32 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 47 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند پرچ شدن دو ورق را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم که پرچ دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد در تصویر زیر شماتیک مسئله نشان داده شده است که تغییر شکل پرچ قبل و بعد از تحلیل بصورت شماتیک مشخص شده است

2016-12-02_225129

هدف اصلی از انجام این مسئله شبیه سازی فرایند پرچ کاری ، میزان و نحوه تغییر شکل پرچ در قبل و بعد از فرایند پرچ کاری و محاسبه ی نیروی وارده به پرچ ، ورق و قالب (دستگاه پرچ کن) می باشد

مونتاژ مسئله شامل پرچ ، ورق و قالب (دستگاه پرچ کن) می باشد که ضخامت ورق 2 میلی متر در نظر گرفته شده است در تصویر زیر نحوه قرار گیری این قطعات قبل از شروع تحلیل نشان داده شده است (تصویر زیر نمای برش خورده مونتاژ قطعات را نشان می دهد)

2016-12-02_225149

تحلیل مورد استفاده شده در این مثال یک تحلیل Dynamic Explicit می باشد که زمان کل تحلیل 1 میلی ثانیه می باشد

در ماژول Load بارگذاری ها و شرایط مرزی مسئله وارد شده است

تصویر نمای برش خورده پرچ قبل از شروع تحلیل را نشان می دهد

2016-12-03_004144

تصویر زیر نمای برش خورده پرچ بعد از اتمام عملیات پرچ کاری را نشان می دهد

2016-12-03_004154

نمودار نیروی وارد شده به پرچ و قالب (دستگاه پرچ کن) را در نرم افزار آباکوس ترسیم می کنیم که در تصویر زیر این نمودارها را مشاهده می کنید (برای مشاهده نمودار در اندازه واقعی بر روی نمودار کلیک کنید)

2016-12-03_050211

عنوان آموزش : شبیه سازی فرایند پرچ کاری در نرم افزار آباکوس

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 29 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 64 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم آزمایش ضربه ی تیلور را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم که در این مسئله استوانه ی مسی با یک سرعت اولیه به یک دیواره ی صلب برخورد می کند و تغییر شکل می دهد این مسئله بصورت سه بعدی شبیه سازی شده است

2016-11-23_114953

در ماژول Part دو قطعه ی استوانه ی مسی و دیواره صلب ترسیم می شوند که استوانه مسی دارای شعاع 3.2 میلی متر و ارتفاع 32.4 میلی متر می باشد در تصویر زیر استوانه ی مسی و دیواره صلب قبل از شروع تحلیل به خوبی نشان داده شده است

2016-11-23_114934

در ماژول Property خواص ماده مس وارد شده است این خواص شامل چگالی ، مدول یانگ ، ضریب پواسون ، ضریب انبساط حرارتی ، گرمای ویژه وارد شده است همچنین برای شبیه سازی رفتار پلاستیک مس از مدل رفتاری Johnson-Cook استفاده شده است که روابط و فرمول ها در فیلم آموزشی بطور کامل توضیح داده شده است

در ماژول Step یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و زمان کل تحلیل 8e-5 ثانیه می باشد

در تصویر زیر نمای برش خورده استوانه مسی را مشاهده می کنید که تغییر شکل استوانه مسی نشان داده شده است

2016-11-23_115143

در ماژول Load شرایط مرزی استوانه مسی و دیواره صلب مشخص می کنیم سپس سرعت اولیه و دمای اولیه استوانه مسی را وارد می کنیم

در مرحله آخر نمودار انرژی جنبشی برحسب زمان را برای کل مدل ترسم می کنیم که این نمودار بصورت زیر می باشد

2016-11-23_115443

در مرحله بعد نمودار میزان جابجایی استوانه مسی برحسب زمان را رسم می کنیم

عنوان آموزش : شبیه سازی آزمایش ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره ی صلب

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 27 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 49 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند اکستروژن معکوس را به کمک نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم این مسئله بصورت متقارن محوری Axisymmetric شبیه سازی شده است

اکستروژن معکوس Backward Extrusion یکی از روش های شکل دهی فلزات می باشد که با حرکت پانچ به سمت پایین قطعه تغییر شکل پیدا می کند

مجموعه شامل سه قطعه ی قالب ، پانچ و قطعه کار می باشد که در شکل زیر این موضوع نشان داده شده است

666696

در این مثال پانچ با سرعت ثابت 60 متر بر ثانیه به سمت پایین حرکت می کند و باعث تغییر شکل قطعه می شود عکس سمت چپ قبل از پایین امدن پانچ و عکس سمت راست بعد از پایین امدن پانچ می باشد

8888888888ed-1

قطعات قالب و پانچ بصورت صلب مدل شده اند و قطعه کار شامل خواص الاستیک و پلاستیک می باشد

در ماژول Step باید تحلیل مناسب برای این فرایند انتخاب شود که در این مثال از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و کل زمان تحلیل 0.0015 ثانیه می باشد همچنین تحلیل بصورت غیر خطی انجام می شود

تصویر زیر تغییر شکل قطعه کار را در زمان های مختف نشان می دهد (در شکل زیر دوران 180 درجه می باشد)

999999Untitled-1

در ماژول Mesh اندازه مش بندی ، نوع مش ، خانواده المان و سایر تنظیمات مش بندی انجام می شود در این مثال روش مش بندی بسیار مهم می باشد که در فیلم آموزشی این موضوع به خوبی آموزش داده شده است

تصویر سمت چپ قبل از شروع تحلیل و تصویر سمت راست بعد از اتمام تحلیل می باشد

U987led-1

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن معکوس

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 39 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 70 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

فرایند کشش عمیق (Deep Drawing) یکی از فرایندهای شکل دهی ورق می باشد که ما در این آموزش این فرایند را بطور کامل در نرم افزار آباکوس شبیه سازی می کنیم در این مثال فرایند کشش عمیق بصورت سه بعدی مدل شده است و مجموعه مونتاژ شامل 4 قطعه ی پانچ (Punch) ، هولدر (Holder) ، قالب (Die) و ورق (Shell) می باشد.

ابتدا یک ورق بر روی قطعه ای به نام Die قرار می گیرد سپس قطعه ای به نام Holder بر روی ورق قرار می گیرد که این قطعه ورق را در حین انجام تحلیل محکم نگه می دارد و در انتها قطعه ای به نام Punch به سمت پایین حرکت می کند و باعث تغییر شکل ورق می شود  ورق شامل خواص الاستیک و پلاستیک می باشد و قطعات پانچ ، قالب و هولدر بصورت صلب شبیه سازی شده اند در شکل زیر تغییر شکل ورق را در انتهای فرایند کشش عمیق مشاهده می کنید

2015-09-22_222504

در ماژول Part هندسه تمام قطعات مدل می شود این قطعات شامل ورق، قالب ، پانچ و هولدر می باشد.

در ماژول Assembly مونتاژ صحیح قطعات انجام می گیرد

در ماژول Property خواص الاستیک ورق شامل مدول یانگ و ضریب پواسون و خواص پلاستیک ورق وارد شده است همچنین ورق بصورت Shell مدل شده و ضخامت ورق 0.82 میلی متر می باشد.

در ماژول Step باید تحلیل مناسب برای این فرایند انتخاب شود که در این مثال از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و کل زمان تحلیل 0.0036 ثانیه می باشد همچنین تحلیل بصورت غیر خطی انجام می شود.

در ماژول Interaction ویژگی تماس و سطوح تماس بین قطعات تعریف می شود همچنین صلب کردن قطعات قالب ، پانچ و هولدر نیز در همین ماژول انجام می شود.

عکس زیر تغییر شکل ورق در انتهای فرایند کشش عمیق را نشان می دهد

2015-09-22_222600

در ماژول Load باید شرایط مرزی ، تکیه گاهی ، نیروی وارد شده به هولدر و میزان جابجایی پانچ وارد شود.

همانطور که گفته شد وظیفه قطعه ی Holder محکم نگه داشت ورق در حین فرایند کشش عمیق و جلوگیری از چروک شدن ورق می باشد به همین منظور باید یک نیروی مناسب به قطعه ی Holder وارد شود که مقدار نیروی وارد شده به هولدر برابر با 22870 نیوتون می باشد که این کار در ماژول Load انجام می شود دیگر کاری که در این ماژول باید انجام شود وارد کردن میزان جابجایی پانچ می باشد که مقدار جابجایی پانچ برابر 0.036 متر به سمت پایین می باشد.

در ماژول Mesh اندازه مش بندی ، نوع مش ، خانواده المان و سایر تنظیمات مش بندی انجام می شود.

مجموعه قبل از انجام تحلیل بصورت زیر می باشد

990

و با پایین آمدن پانچ در انتهای تحلیل تغییر شکل ورق بصورت زیر می باشد

7775-336639

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی به زبان فارسی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 27 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 67 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم فرایند فورجینگ (Forging) با استفاده از دو قالب با هندسه پیچیده را شبیه سازی کنیم در این مثال قطعه اصلی دارای خواص الاستیک و پلاستیک می باشد و دو قطعه قالب و پانچ بصورت صلب شبیه سازی شده اند

مسئله به این صورت است که ابتدا قطعه اصلی (blank) درون یک قالب با هندسه پیچیده قرار می گیرد در مرحله بعد قطعه پانچ با هندسه پیچیده بر روی قطعه اصلی قرار می گیرد قطعه پانچ با سرعت ثابت به سمت پایین حرکت می کند و با توجه به هندسه قالب و هندسه پانچ قطعه اصلی نیز تغییر شکل می دهد و شکل حفره قالب و پانچ را به خود می گیرد

عکس زیر شکل نهایی قطعه پس از اتمام فرایند فورجینگ را نشان می دهد

2015-08-13_212657

در ماژول Part هندسه تمام قطعات مدل سازی می شود که این قطعات شامل قطعه اصلی ، قالب و پانچ می باشد همچنین  تمام قطعات بصورت Axisymmetric (متقارن محوری) مدل شده اند.

در ماژول Property خواص الاستیک قطعه کار شامل مدول یانگ و ضریب پواسون و خواص پلاستیک آن وارد شده است

در ماژول Assembly مونتاژ صحیح قطعات انجام می گیرد

در شکل زیر نحوه قرار گیری قطعه اصلی درون قطعه قالب را مشاهده می کنید

2015-08-13_225012

در ماژول Step باید تحلیل مناسب برای این فرایند انتخاب شود که در این مثال از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و کل زمان تحلیل 0.102 ثانیه می باشد همچنین تحلیل بصورت غیر خطی انجام می شود

در این مثال برای بهبود کیفیت مش از تکنیک ALE استفاده می شود بدین ترتیب المان ها شکل و کیفیت مطلوب خود را در طول تحلیل حفظ می کنند و از اعوجاج در المان ها جلوگیری می شود که این کار در ماژول Step انجام می شود

در ماژول Interaction ویژگی تماس و سطوح تماس بین قطعات تعریف می شود همچنین صلب کردن قطعات قالب و پانچ نیز در همین ماژول انجام می شود.

شکل زیر مونتاژ نهایی سه قطعه پانچ ، قالب و قطعه اصلی را نشان می دهد

2015-08-13_225809

در ماژول Load ابتدا باید سرعت پایین آمدن پانچ را وارد کنیم که سرعت پایین آمدن پانچ برابر 166.65 میلی متر بر ثانیه می باشد در مرحله بعد نیز باید شرایط مرزی و تکیه گاهی قالب و قطعه کار را وارد کنیم

در ماژول Mesh اندازه مش بندی ، نوع مش ، خانواده المان و سایر تنظیمات مش بندی انجام می شود.

5533

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی فرایند فورج با استفاده از چند قالب به زبان فارسی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 38 مگابایت

کیفیت فیلم آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading