پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube
فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن با در نظر گرفتن حرارت تولید شده به زبان فارسی
فیلم آموزش شبیه سازی آسیب ناشی از نفوذ یک پرتابه میله ای در هدف فولادی به زبان فارسی
فیلم آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی به زبان فارسی
فیلم آموزش شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ لوله ای 4 راهه به زبان فارسی
فیلم آموزش نورد رینگ با چند غلطک به زبان فارسی
فیلم آموزش شبیه سازی دیوار آجری تقویت شده با FRP به زبان فارسی
شبیه سازی مسائل کتاب سم هلوانی در آباکوس
آموزش شبیه سازی زلزله سد بتنی همراه با مخزن آب و پی با کمک المان های بی نهایت
فیلم آموزش مدل سازی اندرکنش خاک و فونداسیون به صورت سه بعدی

simulation seepage for concrete dam includes sheet pile embedded into the soil abaqus

this example been chosen from Example 9.10 Sam Helwany book

in this example , we simulate seepage (The flow of water through soils) and we obtain flow lines and equipotential lines with abaqus

we simulate seepage in soil that there is under the concrete dam

(The dam has a 60-m-wide base and The dam is underlain by a 90-m-thick soil with k = 0.03 cm/s (isotropic

The concrete dam includes a row of sheet piles with an embedded length of 15 m

The sheet pile is simulated by a narrow V shaped gap

The water in the reservoir is 12 m high

The bottom surface of the concrete dam is an impermeable boundary condition

The equipotential lines shown in Figure

The flow lines shown in Figure

The flow lines and the equipotential lines are superimposedto form the flow net shown in Figure

 flow net shown in Figure with Abaqus software

this example been chosen from Example 9.10 Sam Helwany book

Download CAE file and INP file