پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک
پکیج جامع آباکوس ژئوتکنیک و عمران
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube

Simulation Sequential Construction of an Embankment on a Clay Layer Abaqus

The embankment is constructed in three equal layers, each 0.6 m thick. Each embankment layer is constructed in a two-day period, during which consolidation of the clay layer takes place. The total construction time is six days

in this example we use 5 steps , step 1 is Geostatic ,The geostatic option make sure that equilibrium is satisfied within the clay layer

 In step 2 we construct the first embankment layer ,In step 3 we construct the second embankment layer , In step 4 we construct the third (last)  embankment layer and in Step 5 is a consolidation step with a duration of 200 days

we consider self-weight of each embankment layer with using body-force” option

in this example ,The groundwater table is coincident with the top surface of the clay layer

 this Figure shows the time history of the settlements under the center of the embankment

Calculated excess pore pressure in the middle of a clay layer under the center of an embankment

Distribution of pore pressure

Duration :46 minutes

Resolution: 1280*768

File Format: MP4

Payment Method : Paypal

Download link : full video , inp file , cae file , excel files and pdf file

To purchase the full video , please contact us

Email : saeedofmoeini@gmail.com