پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک
پکیج جامع آباکوس ژئوتکنیک و عمران
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube

Simulation the Laser welding on a pipe using Dflux Subroutine Abaqus

We intend to simulate the Laser welding on a pipe , using D-Flux Subroutine in the Abaqus software

We use volumetric heat flux for simulation of the welding process, and we use cylindrical involution normal (CIN) heat source model for defining volumetric heat flux, and we use the Dflux subroutine for defining cylindrical involution normal (CIN) heat source model

Dflux subroutine is used to define nonuniform heat flux

This problem is done in two steps

In step1 , we simulate welding process with duration of 6.283 seconds

In step2 , we simulate cooling process with duration of 1000 seconds

To do so , we define two Coupled temp-displacement step

you see equivalent plastic strain (PEEQ)

The material of the plate is Stainless-Steel-SA240

Density, thermal conductivity, specific heat, thermal expansion, elastic properties and plastic properties depend on the temperature

cylindrical involution normal (CIN) heat source model is adopted to calculate volumetric heat flux distributions as heat input around the welding pool

Equation of the (C-I-N) heat source model is defined as a function of position and time together with a number of parameters

The welding torch moves round the pipe in a circular path

In this question , the welding speed unit should be Radian/second

We use this Relation for converting the Linear velocity into angular velocity

R is the radius that is equal to 0.06 m , V is the Linear velocity that is equal to 0.06 m/s

Duration :34 minutes

Download link : full video , inp file , cae file , subroutine file, excel file and pdf file

Payment Method : Paypal

To purchase this tutorial , please contact us

Email : saeedofmoeini@gmail.com