سد خاکی در اباکوس

در این مثال یک سد خاکی بر روی یک پی نفوذ ناپذیر ساخته شده است و هدف این مسئله ترسیم سطح فراتیک این سد خاکی و بررسی جریان درون سد خاکی است

نرم افزار آباکوس این توانایی را دارد که جریان درون یک محیط متخلخل را محاسبه کند

sxmphreatic-prob-nls

در تصویر بالا جریان بالا دست سد با S1 مشخص شده که نشان دهنده قسمت مخزن سد است

سطح فراتیک مکان هندسی نقاطی است که فشار حفره ای روی آن صفر است و بالای این سطح فشار حفره ای منفی و زیر سطح فراتیک فشار حفره ای مثبت است در تصویر بالا سطح فراتیک بصورت شماتیک نشان داده شده است

در تصویر زیر ابعاد و اندازه سد خاکی که قرار است در نرم افزار آباکوس مدل شود را مشاهده می کنید

sxmphreatic-config-nls

چون در این مثال سد خاکی بصورت متخلخل در نظر گرفته می شود باید خواصی مانند ضریب نفوذ پذیری خاک K و نسبت تخلخل و ارتباط بین درصد اشباع و فشار کاپیلاری Sorption برای خاک تعریف شود

این مسئله بصورت دوبعدی مدل می شود و از المان های Porefluid استفاده می شود

در تصویر زیر کانتور فشار آب حفره ای را مشاهده می کنید

2017-10-21_215335

برای حل این مسئله در ماژول Step از یک تحلیل Soils استفاده شده است وتحلیل بصورت Steady-state انجام می شود

هدف از حل این مسئله ترسیم سطح فراتیک سد خاکی است که در تصویر زیر سطح فریاتیک سد را مشاهده می کنید

2017-10-21_215509

در تصویر زیر کانتور اشباع نمایش داده شده است

2017-10-21_215438

عنوان آموزش :  آموزش محاسبه سطح فریاتیک سد خاکی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 25 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 40 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : دارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading