شبیه سازی پیزوالکتریک در اباکوس

در این آموزش قصد داریم که دو سر یک پیزوالکتریک را به اختلاف پتانسیل 1000 ولت وصل کنیم و تغییر شکل ایجاد شده در پیزوالکتریک ناشی از این اختلاف پتانسیل را در نرم افزار آباکوس بررسی کنیم

در این مسئله دو نوار پیزوالکتریک به طول 60 میلی متر و ضخامت 0.125 میلی متر به core material با طول 180 میلی متر و ضخامت 0.5 میلی متر متصل شده است در تصویر زیر هندسه مسئله را مشاهده می کنید

dyntrans-geom-nls

در این مثال به یک سر پیزوالکتریک پتانسیل صفر و سر دیگر آن پتانسیل 1000 ولت وصل می کنیم که این اختلاف پتانسیل وارد شده به پیزوالکتریک باعث تغییر شکل در پیزو الکتریک می شود که در تصویر زیر تغییر شکل ایجاد شده را مشاهده می کنید

Untitled-1

در این مسئله از پیزوالکتریک PZT–۵H استفاده شده است

در این مثال برای ماده پیزوالکتریک PZT–۵H باید خواص دی الکتریک dielectric و پیزوالکتریک Piezoelectric در ماژول پروپرتی وارد شود و قسمت میانی core material فقط دارای خواص الاستیک می باشد

عنوان آموزش :  آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 34 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 56 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

یکی از ویژگی‌های غیرمعمولی که برخی سرامیک ها از خود بروز می‌دهند، پدیده ی پیزوالکتریک یا اثر فشاربرقی است با اعمال نیروی خارجی، دوقطبی‌های این سرامیک‌ها تحریک می‌شوند ومیدان الکتریکی ایجاد می‌شود اثر پیزوالکتریک توانایی برخی مواد برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی می باشد. واژه پیزوالکتریک یعنی الکتریسیته ی ناشی از فشار

در این مثال قصد داریم یک پیزوالکتریک PZT–5H را در دو Step تحت بارگذاری خطی و بارگذاری کسینوسی قرار دهیم و اختلاف پتانسیل خروجی در دو سر پیزوالکتریک را در نرم افزار آباکوس محاسبه کنیم و نمودار آن را رسم کنیم که در این مثال پتانسیل یک طرف پیزوالکتریک صفر در نظر گرفته شده و با محاسبه مقدار پتانسیل سر دیگر پیزوالکتریک می توان مقدار اختلاف پتانسیل ایجاد شده ناشی از تغییر شکل پیزو الکتریک را محاسبه کرد

هدف از این مسئله اعمال یک جابجایی به سنسور پیزوالکتریک و یافتن میزان الکتریسیته تولیدی توسط آن است

در این مثال سنسور پیزوالکتریک بر روی یک نگهدارنده کامپوزیتی قرار می گیرد

2017-10-08_154336

در این مثال برای ماده پیزوالکتریک PZT–5H باید خواص دی الکتریک dielectric و پیزوالکتریک Piezoelectric در ماژول پروپرتی وارد شود

در ماژول Step از دو تحلیل Dynamic Implicit استفاده شده است که در استپ اول یک بارگذاری خطی و در استپ دوم یک بارگذاری کسینوسی وارد شده است

در نمودار زیر بارگذاری وارد شده به سنسور پیزوالکتریک را مشاهده می کنید

2017-09-26_101807

همانطور که گفته شد هدف از این مسئله محاسبه ی پتانسیل خروجی و رسم نمودار آن می باشد که در نمودار زیر دو نمودار پتانسیل خروجی و جابجایی اعمال شده را مشاهده می کنید (برای مشاهده نمودار در اندازه واقعی بر روی نمودار کلیک کنید)

2017-09-26_085342

نمودار بنفش رنگ مربوط به پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک می باشد

عنوان آموزش :  آموزش تحلیل پیزوالکتریک و محاسبه پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 34 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 58 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading