پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک
پکیج جامع آباکوس ژئوتکنیک و عمران
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube

Terzaghi Consolidation in the Abaqus software

In this example we intend to simulate Terzaghi consolidation in the Abaqus software. Actually, we intend to compare Terzaghi exact solution with the results obtained from the Abaqus software

You should note this point that Terzaghi consolidation is a one-dimensional consolidation. The purpose of this simulation is to draw a diagram of the consolidation settlement of soil ,pore pressure , vertical stress

This question will be done in two steps ; in the first step a pressure loading is applied to the soil , and in the second step the consolidation process will be implemented

 

I want to draw diagram of Degree of consolidation VS Time factor

“Degree of Consolidation” VS “Time factor”

Degree of consolidation from Terzaghi solution
Degree of consolidation from Abaqus software
Comparison between Terzaghi solution and Abaqus

I want to draw diagram of Pore pressure , Vertical stress VS Time

“Pore pressure , vertical stress” VS “Time”

Pore pressure , vertical stress from Terzaghi solution
Pore pressure , vertical stress from Abaqus software
Comparison between Terzaghi solution and Abaqus

I want to draw diagram of Vertical displacement VS Time

“Vertical displacement” VS “Time”

Vertical displacement from article
Vertical displacement from Abaqus software
Comparison between article and Abaqus

Duration :28 minutes

The language of the video : English

Download link : full video , inp file , cae file , excel files and pdf file

Payment Method : Paypal

To purchase this tutorial , please contact us

Email : saeedofmoeini@gmail.com