فهرست فیلم های آموزش رایگان آباکوس

شمارهعنوانمکانیکژئوتکنیک-خاک و عمرانزمان (دقیقه)حجم (مگابایت)
1فیلم آموزش محاسبه ی تنش های ایجاد شده در خاک بر اثر بارگذاری مستطیلی222261
2فیلم اموزش تحکیم دو بعدی یک لایه خاک کاملا اشباع و محاسبه نشست تحکیمی خاک 232343
3فیلم آموزش ترسیم شبکه جریان برای خاک غیرایزوتروپیک171732
4فیلم آموزش شبیه سازی تحکیم یک بعدی خاک با فرض رفتار الاستوپلاستیک خاک و محاسبه نشست تحکیمی خاک 303062
5فیلم آموزش شبیه سازی فرایند ذوب شدن ماده232337
6فیلم آموزش شبیه سازی انتشار موج در گاز درون لوله232335
7فیلم آموزش تاثیر سپر مدفون در خاک بر روی شبکه جریان و تراوش121227
8فیلم آموزش محاسبه ی تنش های ناشی از یک بار نقطه ای بر سطح خاک232347
9فیلم آموزش محاسبه افزایش تنش قائم در یک خاک چند لایه272746
10فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برگشت فنری کشش عمیق مربعی ۳ بعدی 121256
11فیلم آموزش شبیه سازی آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده232341
12فیلم آموزش شبیه سازی آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی نشده131324
13فیلم آموزش شبیه سازی نشست تحکیمی نهایی یک لایه رس NC383845
14فیلم آموزش شبیه سازی نشست تحکیمی نهایی یک لایه رس OC111120
15آموزش شبیه سازی تراوش در خاک و ترسیم شبکه جریان در خاک161627
16آموزش محاسبه تراوش و ترسیم خطوط هم پتانسیل و خطوط جریان در خاک181830
17فیلم آموزش بدست آوردن رکورد های زلزله با استفاده از سایت PEER و نرم افزار SiesmoSignal202042
مجموعا 351 دقیقه
معادل 5 ساعت و 51 دقیقه
مجموعا 675 مگابایت