ماژول Part

در این ماژول مدل سازی و ایجاد هندسه مدل امکان پذیر می باشد

در اینجا قصد داریم تفاوت سه گزینه Deformable و Discrete rigid و Analytical rigid را بیان کنیم

36

1- Deformable :

برای مدل کردن قطعات شکل پذیر استفاده می شود وقتی شما یک قطعه را بصورت Deformable شبیه سازی می کنید تمام محاسبات شامل تنش ، کرنش و تغییر شکل برای قطعه انجام می شود

2- Discrete rigid :

برای ایجاد اجسام صلب مورد استفاده قرار می گیرد ومی تواند هر شکلی داشته باشد وقتی شما یک قطعه را بصورت Discrete rigid مدل می کنید محاسباتی مانند تنش و کرنش برای این قطعات انجام نمی شود همچنین هیچ تغییر شکلی در این قطعات در حین تحلیل بوجود نمی آید نکته دیگر در مدل سازی قطعاتی که بصورت Discrete rigid مدل می شوند این است که این قطعات نیازی به تعریف مصالح در ماژول Property و همچنین اختصاص دادن Section ندارند اما در ماژول Mesh حتما باید مش بندی روی این قطعات انجام شود

3- Analytical rigid :

برای ایجاد اجسام صلب مورد استفاده قرار می گیرد اما نمی تواند هر شکلی داشته باشد در واقع فقط شکل های ساده که بصورت پیش فرض در نرم افزار وجود دارد می توانید رسم کنید نکته دیگر در مدل سازی قطعاتی که بصورت Analytical rigid مدل می شوند این است این قطعات نیازی به تعریف مصالح در ماژول Property و همچنین اختصاص دادن Section ندارند اما مزیت آن این است که به دلیل اینکه قطعاتی که بصورت  Analytical rigid مدل می شوند هندسه ی ساده ای دارند در ماژول Mesh نیازی به مش بندی ندارند

نکته : با توجه به اینکه قطعاتی که بصورت صلب مدل می شوند هیچ گونه تنش و کرنشی در آن ها محاسبه نمی شود و همچنین هیچگونه تغییر شکلی در آن ها بوجود نمی آید هنگام تحلیل این قطعات در نرم افزار آباکوس بار محاسبات توسط سیستم کمتر می شود و زمان تحلیل توسط سیستم به شدت کاهش می یابد وتحلیل سریع تر انجام می شود

تفاوت اجسام صلب (rigid) با اجسام تغییر شکل پذیر(Deformable) :

در واقعیت همه اجسام  بصورت Deformable یا تغییر شکل پذیر هستند و بر اثر اعمال نیرو تغییر شکل داده و در آنها تنش و کرنش ایجاد می شود اما در نرم افزار آباکوس برای مدل سازی قطعاتی با سختی بسیار بالا از اجسام صلب استفاده می شود بطور مثال ابزار های فرم دهی مانند سنبه ، ماتریس ، غلطک وهمچنین قطعاتی مانند قالب و پانچ را می توان بصورت صلب مدل سازی کرد بدین ترتیب هندسه این قطعات در طول تحلیل تغییر نمی کند

اگر دونقطه ازیک جسم صلب (rigid) را قبل از تحلیل علامتگذاری کنیم ، این دو نقطه بعد از بارگذاری هیچ گونه تغییری در شکل و هندسه آن ها ایجاد نمی شود یعنی این دو نقطه ای که علامت گذاری شده بودند بعد از اتمام تحلیل جابجا نشده یعنی نه به هم نزدیک شده و نه از هم دور می شوند منظور این که هیچ گونه کرنشی در اجسام صلب بوجود نمی آید بطور خلاصه اجسام (rigid) تحلیل نمی شوند اما در حل دخالت دارند

در نرم افزار آباکوس می توان کل جسم صلب را با یک نقطه مرجع به عنوان نماینده جسم صلب معرفی کرد و تمام شرایط مرزی و بارگذاری ها را به نقطه مرجع وارد کرد.

این اموزش ادامه دارد به زودی……