پکیج کامل آموزش پیشرفته آباکوس

این مجموعه شامل آموزش های پرکاربرد و حرفه ای آباکوس می باشد در واقع ما تمام آموزش های درون سایت را برای علاقه مندان به اباکوس در یک پکیج با قیمت مناسب قرار داده ایم این مجموعه شامل ۸۳ مثال مختص رشته های مکانیک /ژئوتکنیک-خاک و عمران می باشد

این مجموعه آموزشی شامل بیش از ۴۴ ساعت آموزش آباکوس به زبان فارسی می باشد که انجام هر مسئله بصورت گام به گام با ذکر تمام جزئیات از ابتدا تا انتها توضیح داده شده است

در انتهای هر مسئله سعی شده نتیجه گیری و نکات مهم بدست امده از تحلیل با نمودار و یا روش های دیگر برای کاربر توضیح داده شود

فهرست فیلم های موجود در پکیج کامل آموزش آباکوس

شمارهعنوان آموزشمکانیکژئوتکنیک-خاک و عمرانزمان (دقیقه)حجم (مگابایت)
1 فیلم آموزش شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ ۴ راهه353567
2فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن با در نظر گرفتن حرارت تولید شده 383860
3فیلم آموزش شبیه سازی آسیب ناشی نفوذ یک پرتابه میله ای در یک هدف فولادی 343476
4فیلم آموزش شبیه سازی فرایند نورد ورق ضخیم 202042
5فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورجینگ 202042
6فیلم آموزش جدا شدن دو ورق کامپوزیتی از یکدیگر به روش VCCT 252543
7فیلم آموزش نورد رینگ با چند غلطک 323261
8فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سد بتنی تحت زلزله ۶٫۵ ریشتری 353555
9فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی به روش XFEM 202032
10فیلم آموزش آسیب ناشی از برخورد یک گلوله فلزی به ورق فلزی 212144
11فیلم آموزش ارتعاشات آزاد و ارتعاشات اجباری تیر شامل فنر و دمپر 202026
12فیلم آموزش فرایند شکل گیری براده 252543
13فیلم آموزش پرس یک لوله توخالی آلومینیومی 212148
14فیلم آموزش پدیده برگشت فنری در فرایند کشش عمیق 353550
15فیلم آموزش تحلیل تیر با بال کاهش یافته 373765
16فیلم آموزش تحلیل ترک سه بعدی به روش XFEM 161626
17فیلم آموزش محاسبه سطح فراتیک سد خاکی 252540
18فیلم آموزش شبیه سازی خنک شدن صفحه بی نهایت 121216
19فیلم آموزش شبیه سازی پنل ساندویچی تحت بار انفجار در هوا 373795
20فیلم آموزش یافتن معادله حرکت سیستم دو درجه آزادی شامل فنر و دمپر 191931
21فیلم آموزش تغییر شکل پیزوالکتریک بر اثر اعمال اختلاف پتانسیل به دو سر پیزوالکتریک343456
22فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری پالسی با المان های بی نهایت 393989
23فیلم آموزش شبیه سازی زلزله سد بتنی همراه با مخزن آب و پی با کمک المان های بی نهایت 8282150
24فیلم آموزش تحلیل حرارتی الکتریکی فیوز اتوماتیک 252546
25فیلم آموزش برخورد و مخلوط شدن دو سیال آب به روش SPH 151525
26فیلم آموزش شبیه سازی حفاری تونل 6060108
27فیلم آموزش تحلیل دمپر ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سیکلی 232345
28فیلم آموزش تحلیل خستگی کم چرخه به صورت سه بعدی 303068
29فیلم آموزش شبیه سازی انفجار زیر آب به روش UNDEX با استفاده از مدل Geers-Hunter 292975
30فیلم آموزش شبیه سازی برخورد جسم صلب به بالون حاوی گاز 232342
31فیلم شبیه سازی فرایند لایه لایه شدن delamination کامپوزیت لایه ای 535393
32فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خمکاری لوله با استفاده از سه غلطک 242445
33فیلم آموزش شبیه سازی دال بتنی تقویت شده با الیاف FRP 5151113
34فیلم آموزش شبیه سازی ساخت متوالی یک خاکریز بر روی یک لایه خاک رس اشباع 464672
35فیلم آموزش شبیه سازی رادیه شمع بر روی خاک ماسه ای 5555141
36فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل 434379
37فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل وزنی بتنی 252543
38فیلم آموزش شبیه سازی فرایند خستگی تحت ۱۰۰۰ سیکل 262646
39فیلم آموزش آموزش شبیه سازی تحکیم دو بعدی لایه خاک رس اشباع با المان های بی نهایت 333351
40فیلم آموزش محاسبه ی ظرفیت باربری شمع های تکی در خاک اشباع به صورت متقارن محوری 414169
41فیلم آموزش شبیه سازی فرایند برش ورق 383875
42فیلم آموزش شبیه سازی فرایند فورج با استفاده از چند قالب 212138
43فیلم آموزش شبیه سازی فرایند کشش عمیق با مقطع مربعی 272767
44فیلم آموزش فرایند اکستروژن معکوس 393970
45فیلم آموزش شبیه سازی شکست آب پشت سد به روش اویلرین 212141
46فیلم آموزش انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در یک ورق آلومینیومی181833
47فیلم آموزش شبیه سازی ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره صلب 272749
48فیلم آموزش شبیه سازی فرایند پرچ کاری در نرم افزار آباکوس 292964
49فیلم آموزش فرایند هیدروفرمینگ ورق طی دو مرحله 323247
50فیلم آموزش نورد قطعه با سطح مقطع I (آی) شکل با ۴ غلطک 373775
51فیلم آموزش تحلیل ترک دو بعدی محاسبه ضریب تمرکز تنش (K) و انتگرال J 232335
52فیلم آموزش تحلیل هیسترتیک تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای با سخت شدگی ترکیبی 313155
53فیلم آموزش تحلیل انواع تیر و رسم نمودار های نیروی برشی و لنگر خمشی 212130
54فیلم آموزش خمش سه نقطه ای قطعه آلومینومی همراه با خواص آسیب آلومینوم 292978
55فیلم آموزش مدل سازی دیوار حائل طره ای در خاک لایه ای بصورت دو بعدی 313151
56فیلم آموزش گسترش ترک بر اثر خستگی کم چرخه با استفاده از قانون پاریس 282840
57فیلم آموزش مدل سازی اندرکنش خاک و فونداسیون بصورت سه بعدی 7070172
58فیلم آموزش رشد و گسترش ترک در بتن به روش XFEM 202039
59فیلم آموزش شبیه سازی فرایند اکستروژن مستقیم 313168
60فیلم آموزش تغییر شکل سد بر اثر فشار آب پشت سد به روش اویلرین لاگرانژین 333357
61فیلم آموزش رشد و گسترش ترک به روش LEFM 212132
62فیلم آموزش برخورد بطری حاوی آب به زمین به روش اویلرین لاگرانژین 383883
63فیلم آموزش تحلیل پیزوالکتریک و محاسبه پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک 343458
64فیلم آموزش شبیه سازی دیوار بنایی آجری تحت بارگذاری فشاری و عرضی 474785
65فیلم آموزش نشت آب در اجزای مختلف سد و پی 272751
66فیلم آموزش شبیه سازی شمع تکی بتنی درون خاک اشباع 4040101
67فیلم آموزش شبیه سازی ارتعاشات سیستم جرم و فنر 303055
68فیلم آموزش شبیه سازی دیوار آجری تقویت شده با FRP 353564
69فیلم آموزش حفاری خاک (خاک برداری) 232345
70فیلم آموزش شبیه سازی فرایند شکل دهی تدریجی ورق الومینومی 4545140
71 فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت شمع لوله ای بتنی333362
72فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری گسیختگی پی نواری 252551
73فیلم آموزش شکل دهی تدریجی با شکل نهایی هرم ناقص 2929105
74فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری پی مربعی 282882
75فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر 212132
76فیلم آموزش بدست آوردن دوره تناوب سیستم جرم و فنر و دمپر 101018
77فیلم آموزش شبیه سازی ساخت مرحله ای دیوار حائل خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل 5050105
78فیلم آموزش محاسبه فشار جانبی خاکریز ماسه ای به دیوار حائل بتنی 424281
79فیلم آموزش محاسبه ظرفیت باربری بلند مدت گروه شمع 5151128
80فیلم آموزش ساخت مرحله ای خاکریز بر روی یک لایه خاک رس 4949102
81فیلم آموزش برخورد توپ پر شده با گاز به یک راکت تنیس 373742
82فیلم آموزش شبیه سازی دیوار مصالح بنایی و یافتن مد خرابی دیوار 373773
83فیلم آموزش شبیه سازی بتن مسلح شده با میلگرد 323254
مجموعا 2674 دقیقه
معادل 44 ساعت و 33 دقیقه
مجموعا 5251
مگابایت
معادل 5 گیگابایت
و 251 مگابایت

—————————————————————————————————————————————————————————

همانطور که گفته شد این مجموعه شامل تمام آموزش های درون سایت می باشد که توضیحات هر یک از مثال ها در یک پست جداگانه در سایت قرار گرفته است که دوستان می توانند توضیحات و عکس های هر آموزش را مشاهده کنند همچنین در انتهای هر پست خلاصه ای از فیلم آموزشی قرار گرفته است تا دوستان بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند (با کلیک بر روی هریک از آموزش ها که لیست آن در بالا آورده شده به پست مربوط به اون آموزش هدایت می شوید)

این مجموعه برای چه کسانی مناسب است؟

این پکیج برای مهندسین ، دانشجویان و اساتید در رشته های مکانیک - ژئوتکنیک - خاک و عمران مناسب است

سطح آموزش های پکیج کامل آباکوس

آموزش های موجود در پکیج کامل آموزش آباکوس در سطح متوسطه و پیشرفته هستند و این آموزش ها برای افراد متوسطه و حرفه ای بسیار مناسب است با این حال افرادی که شناخت کمی از اباکوس دارند و در سطح مقدماتی هستند با توجه به اینکه مطالب گام به گام و به زبان ساده آموزش داده شده اند افراد مقدماتی هم با تلاش بیشتر ومشاهده چندباره آموزش ها می توانند از این پکیج بی نظیر بهره ببرند

آپدیت پکیج به صورت دائم

همانطور که می دانید سایت مدام آپدیت می شود و فیلم های آموزشی جدیدی در سایت قرار می گیرد و بواسطه ی آپدیت شدن سایت این مجموعه ارزشمند نیز آپدیت می شود و فیلم جدید به آن اضافه می شود ما این قول را به خریداران می دهیم که با خرید این مجموعه هر موقع فیلم آموزشی جدیدی در سایت قرار گرفت ما آموزش های جدید را برای دوستان ایمیل کنیم در واقع با خرید این مجموعه تمام فیلم هایی که در روزها ، ماه ها و سال های آینده در سایت اضافه می شوند را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد

ویژگی های منحصر به فرد پکیج کامل آموزش آباکوس

1- همراه بودن فایل های CAE و INP برای هر فیلم آموزشی

2- اموزش گام به گام از ابتدا تا انتها و بررسی نتایج و رسم نمودار و گرفتن خروجی برای هر آموزش

3- اپدیت منظم و دائمی مجموعه

4- تعداد 83 فیلم آموزشی آباکوس مختص رشته های مکانیک - ژئوتکنیک - خاک و عمران

5- بیش از 44 ساعت فیلم آموزشی حرفه ای آباکوس

6- تمام آموزش های موجود در سایت در داخل این پکیج وجود دارد

7- حجم مطالب آموزشی و موضوعات آموزش داده شده در این پکیج چندین برابر کلاس های درسی دانشگاهی و شرکت در موسسات آموزشی می باشد همچنین قیمت این مجموعه نسبت به شرکت در کلاس های حضوری بسیار کمتر است

موضوعات و مباحث آموزش داده شده در پکیج کامل آموزش آباکوس

برای دستیابی به موضوعات و عناوین و مطالب آموزش داده شده در پکیج کامل آموزش آباکوس به فهرست آموزش ها در بالای همین صفحه مراجعه کنید

مباحث مرتبط با رشته مکانیک

انواع روش های شکل دهی فلزات (شامل اکستروژن مستقیم واکستروژن معکوس /هیدروفرمینگ لوله و هیدروفرمینگ ورق/کشش عمیق و برگشت فنری/شکل دهی تدریجی/نورد رینگ/ خمکاری/فورج/پرچ کاری) – اسیب Damage و خرابی و حذف المان – رشد ترک و فریند خستگی – ارتعاشات جرم و فنر – شبیه سازی پیزوالکتریک – مسائل حرارتی و خنک کاری – جدایش کامپوزیت ها - مدل کردن برخورد و نفوذ -مدل فیوز حرارتی- برش ورق – شبیه سازی سیال اب به روش اویلری و .......

مباحث مرتبط با رشته ژئوتکنیک – خاک و عمران

شبیه سازی دیوار اجری با ملات و بررسی مد های خرابی دیوار- تقویت دیوار بنایی باFRP – شبیه سازی گروه شمع و محاسبه ظرفیت باربری گروه شمع – مدل کردن پی های نواری و مربعی و بدست اوردن ظرفیت باربری پی – مسلح سازی خاک با ژئوتکستایل – ساخت خاکریز – شبیه سازی زلزله سد همراه با مخزن و پی – ایجاد المان های بی نهایت – شبیه سازی حفاری تونل – حفاری خاک – انفجار زیر اب – انفجار در هوا – شبیه سازی تحکیم – ظرفیت باربری شمع تکی- مسلح سازی بتن با میلگرد و FRP – دیوار حائل خاکی – دیوار حائل طره ای – سطح فراتیک و خاک متخلخل و اشباع / نفوذپذیری در خاک/ اندرکنش خاک و فونداسیون/ اعمال بارگذاری سیکلی و رسم نمودار هیسترزیس/ دمپر ویسکوالاستیک و .......

برای مشاهده کامل اموزش ها به فهرست آموزش ها در بالای همین صفحه مراجعه کنید

ضمانت کیفیت محصول

ما کیفیت فیلم های آموزشی را از لحاظ کیفیت تصویر ، کیفیت صدا ، صحت و درستی مطالب آموزشی و همچنین کیفیت محتوا و نحوه تدریس و بیان مطالب تضمین می کنیم با این حال اگر از محتوای خریداری شده رضایت نداشتید ۱۰۰ درصد پول شما بازگردانده می شود

خدمات پس از فروش

پس از خرید هر سوال یا مشکل یا ابهامی برای شما بوجود آمد می توانید سوالات خود را با استفاده از ایمیل - تماس تلفنی - تلگرام یا سایر روش های ارتباطی از ما بپرسید

تلفن همراه : 09139646478      سعید معینی

ایمیل : saeedofmoeini@gmail.com

اگر هنوز سوالی در مورد این محصول برای شما باقی مانده با ما در ارتباط باشید

خلاصه پکیج کامل آموزش آباکوس در آخرین آپدیت 
تعداد کل آموزش ها83 تا
مدت زمان کل آموزش ها44 ساعت و 33 دقیقه
حجم کل پکیج5 گیگابایت و 251 مگابایت
تعداد آموزش های مرتبط با مکانیک47 تا
تعداد آموزش های مرتبط با ژئوتکنیک-خاک و عمران36 تا
کیفیت720HD
فایل CAE و INP برای هر فیلم آموزشیبله
روش دریافتلینک دانلود
قیمت پکیج150 هزار تومان

نحوه خرید :

با کلیک بر روی “پرداخت انلاین و دریافت لینک” به صفحه پرداخت هدایت می شوید بعد از پرداخت لینک دانلود تمام فیلم های آموزشی بلافاصله و بصورت اتوماتیک و آنی به ایمیل شما ارسال می شد

    هزینه پکیج آموزش پیشرفته آباکوس به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه  150000 تومان می باشد”

” پس از پرداخت ، لینک دانلود برای شما به نمایش در می آید همچنین لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال می شود “

قبل از خرید قسمت قوانین و مقررات خرید را مطالعه کنید