Monthly Archives: November 2016

در این مثال یک بارگذاری متناوب کسینوسی با فرکانس 10MHz و دامنه 1GPa به لبه بالای ورق آلومینیومی وارد شده است که دوره تناوب آن 0.3 میکروثانیه می باشد معادله بارگذاری بصورت زیر تعریف شده است

(f(t) = (1-cos(ωt/3)) cos(ωt

که نمودار آن بصورت زیر می باشد که فرکانس برابر 10 مگاهرتز می باشد (نمودار زیر نمودار بارگذاری به لبه ی بالایی ورق می باشد)

2016-11-29_004009

ورق شامل خواص الاستیک می باشد

انتشار موج در زمان های مختلف را در تصاویر زیر مشاهده می کنید

2016-11-29_114839

2016-11-29_114901

2016-11-29_114917

2016-11-29_114937

در آخر نمودار جابجایی بر حسب زمان را برای یک گره مشخص رسم می کنیم

2016-11-29_115107

عنوان آموزش : انتشار موج با بارگذاری متناوب کسینوسی در یک ورق آلومینومی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 18 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 33 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم آزمایش ضربه ی تیلور را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم که در این مسئله استوانه ی مسی با یک سرعت اولیه به یک دیواره ی صلب برخورد می کند و تغییر شکل می دهد این مسئله بصورت سه بعدی شبیه سازی شده است

2016-11-23_114953

در ماژول Part دو قطعه ی استوانه ی مسی و دیواره صلب ترسیم می شوند که استوانه مسی دارای شعاع 3.2 میلی متر و ارتفاع 32.4 میلی متر می باشد در تصویر زیر استوانه ی مسی و دیواره صلب قبل از شروع تحلیل به خوبی نشان داده شده است

2016-11-23_114934

در ماژول Property خواص ماده مس وارد شده است این خواص شامل چگالی ، مدول یانگ ، ضریب پواسون ، ضریب انبساط حرارتی ، گرمای ویژه وارد شده است همچنین برای شبیه سازی رفتار پلاستیک مس از مدل رفتاری Johnson-Cook استفاده شده است که روابط و فرمول ها در فیلم آموزشی بطور کامل توضیح داده شده است

در ماژول Step یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و زمان کل تحلیل 8e-5 ثانیه می باشد

در تصویر زیر نمای برش خورده استوانه مسی را مشاهده می کنید که تغییر شکل استوانه مسی نشان داده شده است

2016-11-23_115143

در ماژول Load شرایط مرزی استوانه مسی و دیواره صلب مشخص می کنیم سپس سرعت اولیه و دمای اولیه استوانه مسی را وارد می کنیم

در مرحله آخر نمودار انرژی جنبشی برحسب زمان را برای کل مدل ترسم می کنیم که این نمودار بصورت زیر می باشد

2016-11-23_115443

در مرحله بعد نمودار میزان جابجایی استوانه مسی برحسب زمان را رسم می کنیم

عنوان آموزش : شبیه سازی آزمایش ضربه تیلور برخورد استوانه مسی به دیواره ی صلب

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 27 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 49 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این آموزش شکست آب پشت سد به روش اویلرین در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است که در آن بر اثر نیروی گرانش و نیروی وزن سیال الگوی جریان دچار تغییر می شود در عکس زیر تغییر الگوی جریان آب را در طول زمان 1 ثانیه مشاهده می کنید

2016-11-18_185240

درماژول Property خواص آب شامل چگالی ، مدول برشی ، گرمای ویژه ، ضریب انتقال حرارت رسانایی و ویسکوزیته وارد شده است همچنین برای شبیه سازی آب از معادله ی حالت Us – Up استفاده شده است   

در ماژول Step از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و زمان کل تحلیل 1 ثانیه در نظر گرفته شده است

در ماژول Load باید شرایط مرزی مسئله، نیروی گرانش و تفکیک دو ماده ی آب و void انجام گیرد همچنین برای در نظر گرفتن تاثیر فشار آب از Geostatic stress استفاده شده است بدین ترتیب دو عامل فشار آب ناشی از ارتفاع و وزن آب باعث تغییر الگوی جریان آب می شوند در تصویر زیر تغییر الگوی جریان در طول 1 ثانیه مشاهده می کنید

uitled-1

ابعاد و اندازه مسئله بصورت زیر می باشد که ارتفاع آب 4.5 متر می باشد و آب در یک محیط اویلرین به ابعاد 5 در 10 متر قرار گرفته است

2016-11-18_185301

عنوان آموزش : آموزش شبیه سازی شکست آب پشت سد به روش اویلرین

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 41 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading