Monthly Archives: January 2017

در این مثال قصد داریم که خمش 3 نقطه ای قطعه آلومینومی را در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کنیم برای قطعه آلومینومی علاوه بر خواص الاستیک و پلاستیک خواص آسیب نیز در نظر گرفته شده است و سایر قطعات مانند پانچ بصورت صلب مدل شده اند

2016-12-09_184500

در این مثال از دو مکانیزم شکست برای فلزات نرم استفاده شده است اولی معیار شکل پذیری Ductile و دومی معیار برشی Shear می باشد که فرمول ها و روابط هر یک بطور کامل توضیح داده شده است همچنین از گسترش آسیب برای تکامل آسیب نیز استفاده شده است  تنظیمات این ماژول ، نحوه وارد کردن خواص آسیب برای فلزات نرم ، وارد کردن پارامترهای شکست مواد نرم  به همراه فرمول ها و روابط به کار رفته در فیلم آموزشی شرح داده شده است

Untitled

در تصویر زیر تغییر شکل نهایی قطعه آلومینومی را در پایان تحلیل مشاهده می کنید

2016-12-09_184537

طول قطعه آلومینومی 500 میلی متر می باشد سایر ابعاد اندازه ها در شکل زیر مشخص شده است

2016-12-09_184802

در این مثال از یک تحلیل Dynamic Explicit استفاده شده است و زمان کل تحلیل 0.072 ثانیه می باشد

در تصویر زیر تغییر شکل قطعه اصلی در نرم افزار آباکوس و نمونه آزماشگاهی را مشاهده می کنید

2016-12-09_184339

2016-12-09_184209

عنوان آموزش : آموزش خمش سه نقطه ای قطعه آلومینومی همراه با خواص آسیب آلومینوم

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 29 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 78 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : دارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی را برای تیر در حالت های مختلف رسم کنیم طول تیر 4 متر و سطح مقطع تیر IPE220 می باشد  تیری که در این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد را در تصویر زیر مشاهده می کنید

2017-01-19_165020

تیر در حالت های زیر مورد بررسی قرار می گیرد

1- تیر یک سر گیردار با بار متمرکز در انتهای تیر :

9999999titled-1

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید

2- تیر یک سر گیر دار با بار گسترده در کل تیر :

96333-1

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید

3- تیر دو سر گیر دار با بار گسترده در کل تیر :

Untitled-1

برای مشاهده تصاویر در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید

عنوان آموزش : آموزش تحلیل انواع تیر و رسم نمودار های نیروی برشی و لنگر خمشی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 30 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم تحلیل هیسترتیک تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای با سخت شدگی ترکیبی (Combined) را مورد بررسی قرار دهیم و نمودار هیسترزیس را برای تیر رسم کنیم در این مثال انتهای تیر کاملا فیکس و مقید (گیردار) می باشد و به ابتدای تیر یک بار چرخه ای وارد می کنیم در این مسئله تیر بصورت shell مدل می شود و جنس بال تیر و جان تیر و همچنین ضخامت بال تیر و جان تیر  با هم متفاوت می باشند برای تحلیل تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای از یک تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده می کنیم

022606

معرفی انواع سخت شدگی :

در این قسمت به معرفی سه سخت شدگی ایزوتروپیک ، سینماتیک و ترکیبی می پردازیم

Untitled

1- سخت شدگی ایزوتروپیک Isotropic :

در سخت شدگی ایزوتروپیک ، سطح جاری شدن ، بدون تغییر شکل در تمام جهات گسترده یا جمع شده و تغییری در شکل و مرکز آن به وجود نمی آید در واقع در سخت شدگی ایزوتروپیک اندازه صفحه جاری شدن تغییر کرده ولی مرکز آن ثابت باقی می ماند

2- سخت شدگی سینماتیک Kinematic :

هنگامی که فاصله ی تنش ها انتقال پیدا کند و تغییری در اندازه و شکل آن ایجاد نشود این سخت شدگی را سخت شدگی سینماتیک می نامند در واقع در سخت شدگی سینماتیک مرکز تغییر کرده ولی اندازه و شکل صفحه جاری شدن ثابت است

3- سخت شدگی ترکیبی Combined : 

ترکیب دو سخت شدگی ایزوتروپیک و سینماتیک را سخت شدگی ترکیبی می نامند که در واقع اندازه و محل جاری شدن در فاصله ی تنش تغییر می کند

سخت شدگی سینماتیک خطی یک مدل ساده برای رفتار حدودی مصالح در بارهای چرخه ای است اما با استفاده از سخت شدگی ترکیبی می توان رفتار بسیار دقیقی مخصوصا در مدل هایی که بارهای چرخه ای دارند بدست آورد

در سخت شدگی ترکیبی می توان تعداد backstresses را در نرم افزار وارد کرد هر backstress محدوده ی متفاوتی از کرنش ها را پوشش می دهد و نرم افزار با توجه به نقاط backstress نیمه ی اول چرخه را تنظیم کرده و مقدار سخت شدگی را محاسبه می کند

از انواع سخت شدگی برای منظورهای خاص استفاده می شود بطور مثال هنگامی که بارگذاری چرخه ای داریم باید از سخت شدگی ترکیبی استفاده کنیم

در این مثال ما از سخت شدگی ترکیبی استفاده می کنیم و رفتار ماده مورد تحلیل قرار می دهیم سپس نمودار نیروی عکس العمل تکیه گاهی را برای تیر رسم می کنیم در تصویر زیر نمودار نیروی عکس العمل تکیه گاهی تیر برحسب زمان را مشاهده می کنید

2017-01-16_022429

در مرحله بعد نمودار هیسترزیس نیرو – جابجایی را برای تیر با بال کاهش یافته را رسم می کنیم

2017-01-16_022335

عنوان آموزش : آموزش تحلیل هیسترتیک تیر با بال کاهش یافته تحت بار چرخه ای با سخت شدگی ترکیبی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 31 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 55 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال قصد داریم یک قطعه مستطیلی که ترکی مایل بر روی آن ایجاد شده است را تحت بارگذاری قرار دهیم هدف از انجام این تحلیل بدست آوردن موارد زیر می باشد

1- بدست آوردن ضریب تمرکز تنش Stress Intensity Factor

2- بدست آوردن انتگرال J

3- مقایسه ضریب تمرکز تنش (K) با ضریب تمرکز تنش بحرانی (Kc)

4- آیا ترک اولیه تحت این بارگذاری گسترش می یابد یا نه ؟

2017-01-07_033143

این مسئله بصورت کرنش صفحه ای Plane Strain مدل شده است و ابعاد قطعه  150 میلی متر در 200 میلی متر می باشد

در این مثال از یک تحلیل Static General استفاده شده است و تحلیل بصورت خطی انجام می شود

2017-01-07_031312

در ماژول مش باید تنطیمات مربوط به اندازه المان ، خانواده المان ، مرتبه المان ، شکل المان و … انجام شود در این مثال برای اینکه محاسبات برای تمام نقاط انتگرال گیری انجام شود و به جواب های دقیق تری برسیم تیک گزینه انتگرال گیری کاهش یافته را برمی داریم همچنین در این مسئله حتما باید از المان های مرتبه دو استفاده کنیم

در ماژول Interaction تنظیمات مربوط به ترک را انجام می دهیم

در نمودار زیر ضریب تمرکز تنش K1 را مشاهده می کنید (برای مشاهده نمودار در اندازه واقعی بر روی نمودار کلیک کنید)

2017-01-07_035357

در نمودار زیر انتگرال J محاسبه شده است (برای مشاهده نمودار در اندازه واقعی بر روی نمودار کلیک کنید)

2017-01-07_042559

عنوان آموزش : تحلیل ترک دو بعدی محاسبه ضریب تمرکز تنش (K) و انتگرال J

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 23 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 35 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : متوسطه

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading