Monthly Archives: April 2017

در این آموزش قصد داریم ورقی که در آن یک ترک اولیه قرار دارد را تحت یک بارگذاری سیکلیک قرار دهیم و میزان گسترش ترک در سیکل های مختلف را بررسی کنیم تعداد سیکلی که در این مسئله مورد بررسی قرار می گیرد 170 سیکل می باشد که به دو انتهای ورق وارد می شود برای تعریف رفتار ماده در برابر خستگی باید از کدنویسی در محیط keyword استفاده شود

نرم افزار آباکوس برای شبیه سازی پدیده خستگی از قانون پاریس استفاده می کند . قانون پاریس بیان می کند که نرخ رشد طول ترک به تعداد سیکل بارگذاری متناسب است با تغییرات نسبی انرژی شکست آزاد شده

در این تصاویر میزان گسترش ترک در سیکل های مختلف را مشاده می کنید

0

وضعیت اولیه ترک

37

گسترش ترک در سیکل 37

83

گسترش ترک در سیکل 83

126

گسترش ترک در سیکل 126

170

گسترش ترک در سیکل 170

تحلیل مورد استفاده در این مسئله Direct cyclic می باشد اساس این تحلیل بر این پایه است که یک تابع تغییر شکل از بسط فوریه وابسته به زمان ایجاد می کند و عکس العمل قطعه در یک سیکل را محاسبه می کند و این تابع بارها و بارها بصرت تکراری توسط نرم افزار ایجاد می گردد تا در نهایت به یک تابع پایدار برسد

در ماژول Interaction محدوده ی XFEM و ترک اولیه را مشخص می کنیم

این مسئله بصورت کرنش صفحه ای حل می شود برای همین در ماژول مش خانواده المان را بر روی Plane Strain قرار می دهیم

در نرم افزار آباکوس برای شبیه سازی خستگی از دو دستور Surface behavior و Fracture criterion استفاده می شود که هر دودستور بصورت کدنویسی در محیط Keywords نرم افزار اضافه می شود در این مثال برای ترکیب کردن مودهای اول تا سوم شکست از مقدار Power استفاده شده است

عنوان آموزش : آموزش گسترش ترک بر اثر خستگی کم چرخه با استفاده از قانون پاریس

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 28 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 40 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : دارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading

در این مثال نحوه ی مدل سازی دیوار حایل طره ای بتنی را که در خاک لایه ای مرکب از دو لایه خاک قرار گرفته است را آموزش می دهیم

دیوار حائل بتنی 12 متر ارتفاع دارد که درون خاک گود برداری شده قرار گرفته است

ابعاد خاک بصورت مربع 70متر در 70متر می باشد و برای مدل کردن خاک از مدل مور – کولمب Mohr Coulomb Plasticity استفاده شده است و خواصی مانند زاویه اصطکاک داخلی خاک ، زاویه اتساع خاک ، مقدار چسبندگی خاک و … وارد شده است و چون در این مثال از دو لایه خاک ( فوقانی و تحتانی ) استفاده شده به همین علت دو لایه با خصوصیات متفاوت برای خاک تعریف شده است

soil004443

تحلیل مورد استفاده در این مثال یک تحلیل Static General می باشد

در ماژول Interaction اندرکنش بین خاک و دیوار حایل تعریف شده است

2017-04-04_062004

در ماژول Load وزن مصالح (بارگذاری ثقلی) اعمال شده و یک نیروی فشاری معادل یک سازه سه طبقه به قسمت پشت دیوار وارد می شود

در ماژول مش تنظیمات مربوط به اندازه دانه بندی شکل و خانواده المان انجام می شود خانواده المان برای دیوار و خاک کرنش صفحه ای Plane Strain انتخاب شده و دیوار حایل باید از مش بندی ریزتری برخوردار باشد

عنوان آموزش : آموزش مدل سازی دیوار حائل طره ای در خاک لایه ای بصورت دو بعدی

زبان فیلم آموزشی : فارسی

زمان فیلم آموزشی : 31 دقیقه

حجم فیلم آموزشی : 51 مگابایت

کیفیت فایل آموزشی : HD

فایل های پروژه : به همراه فایل های Cae و inp

سطح آموزش : پیشرفته

مقاله معتبر : ندارد

کد نویسی : ندارد

این مجموعه شامل فیلم آموزشی به زبان فارسی به همراه فایل های پروژه می باشد

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

Continue reading