پکیج آموزش پیشرفته آباکوس
پکیج جامع آباکوس ویژه رشته مکانیک
پکیج جامع آباکوس ژئوتکنیک و عمران
کانال ما در آپارات
کانال ما در YouTube

Simulation Laser forming using Dflux subroutine Abaqus

In this example , we intend to simulate Laser forming using Dflux subroutine in Abaqus software

The energy input due to the laser beam is considered as a surface heat flux with Gaussian energy distribution, in other words, Laser beam heat source is considered as Gaussian heat source

Dflux subroutine is used to define nonuniform heat flux

The laser beam moves at the speed of 10 mm/second in Y direction and causes the sheet to be deformed and bended

This problem is done in two steps

In step1 , we define laser scanning path with duration of 60 seconds

In step2 , we simulate cooling process with duration of 180 seconds

To do so , we define two Coupled temp-displacement step

The material of the plate is ST37

 Thermal conductivity, specific heat, thermal expansion, elastic properties and plastic properties depend on the temperature

The power of Laser Beam is 100 Watt

The bending angle is 9.1 degrees

Duration :26 minutes

Download link : full video , inp file , cae file , subroutine file, excel file and pdf file

Payment Method : Paypal

To purchase this tutorial , please contact us

Email : saeedofmoeini@gmail.com